Tsu No Onna

Les Romanesques

music video
2014

A girl who lives in Tsu, and a guy who visits Tsu. Their fragile tale of unrequited love. Delivered with love to Tsu.

<STAFF>
Producer: Kensuke Shiga
Director/Camera/Editing: Nobu Takahashi

<CAST>
Woman from Tsu (Mitsuko): Miwako Shishido
Man who comes to Tsu : Daisuke Sakaguchi
Master: KC